پی جو
پی جو
اپلیکیشن باربری و حمل و نقل

توضیحات آگهی

اپلیکیشن باربری و حمل و نقل برای مدیریت باربری های داخل شهری و بین شهری و خدمات حمل و نقل و اسبابا کشی مناسب است.
این نرم افزار شامل امکانات زیر است:
اپلیکیشن راننده
اپلیکیشن مشتری
پنل مدیریت
پنل دیسپچر
پنل بازاریابی
و…

گزارش مشکل آگهی