پی جو
پی جو

توضیحات آگهی

✔هوالرزق ارائه رسانى بهترین و بااطمینان.
✔ترین خدمات اثاث کشى منزل دراستان.
✔سمنان و حومه با اکیپ هاى مخصوص
✔جابجایی اثاثیه منزل با100%ضمانتى.
✔با بسته بندى لوازم هاى ظرىف وحساس.
✔با پتوپىچ کردن کامل باکارگران حرفه اى.
✔حمل بار توسط.وانت__نیسان کفى دار.
✔وایسوزومسقف.بصورت شبانه روزى.
⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵
بامدیریت پهلوان
منتظره تماس شما سروران هستیم.
⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴

گزارش مشکل آگهی