پی جو
پی جو
باربری رفاه بار بجنورد

توضیحات آگهی

بزرگ ترین ناوگان حمل ونقل اثاثیه منزل واداری به تمام نقاط کشـور
بابیش از 20سال تجربه
باماشین های بزرگ مخصوص اثاث کشی
بابارچینی حرفه ای کارگر حرفه ای
بارشماروبیمه میکنیم
بابسته بندی حرفه ای کارگر حرفه ای
اخلاق سر لوحه کار ماست
کاررو به ما بسپارید تااسوده خاطربمانید
اثاث کشی مطمئن وآرامش باماامتحان کنید
مدیریت امانی 09932145653