پی جو
شماره آگهی: 9502
پی جو

توضیحات آگهی

بزرگ ناوگان حمل ونقل اثاثیه منزل واداری به تمام نقاط کشـور
بابیش از 20سال تجربه
اخلاق سر لوحه کار ماست
بابارچینی حرفه ای کارگر حرفه ای
حمل وسایل سنگین مانند گاوصندوق ساید بای ساید پیانوشیشه ها ی بزرگ
بابسته بندی حرفه ای کارگر حرفه ای