پی جو
پی جو
حمل بار نیسان خاور.. چناران گلبهار مشهد

توضیحات آگهی

حمل بار به تمام نقاط کشور وبلعکس

مشهد به تهران وبلعکس هرروز

خاور تک نیسان وانت

اساس منزل دستگاه اداری شرکتی و..

حتی روز تعطیل
ازهمه شهرهاماشین موجوده

09155161753
09155734845
09394900125