پی جو
پی جو
خدمات تلگرام و اینستاگرام

توضیحات آگهی

فروش ، پنل، خدمات اینستاگرام وتلگرام ولایکی و تیک تاک و شماره مجازی

قیمتا هر کدوم برای 1ka هست یعنی هر 1ka

بخش اینستا گرام

💬فالوور میکس ایرانی وخارجی- سرور۷۵-12000تومان

💬فالوور فیک میکس ایرانی و خارجی-کیفیت مناسب- سرور۵۲-16000 تومان

💬فالوور ایرانی سرعتی -سرور۸۳-16000تومان

💬فالوور ایرانی کیفیت مناسب-سرور۴۹-18000تومان

💬فالوور ایرانی جدید-سرور۴۶-18000تومان

💬فالوور ایرانی سرعتی ظرفیت بالا-سرور۸۲-18000تومان

💬فالوور با کیفیت مناسب-(ایرانی-عربی-خارجی)-سرور۵۶-21000تومان

💬فالوور ایرانی با کیفیت(پیشنهادی)-سرور۹-21000تومان

💬فالوور ایرانی سرعت متوسط-(پیشنهادی)-سرور۴۰-22000تومان

💬فالوور ایرانی شروع سریع-سرور۷۹-23000تومان

💬فالوور ایرانی کیفیت متوسط-سرور۳۷-23000تومان

💬فالوور فیک میکس ایرانی و خارجی-سرور۱۰-30000 تومان

💬فالوور نیمه واقعی ایرانی با کیفیت عالی-سرور۲۴-31000 تومان

💬فالوور با کیفیت ایرانی فوق عالی
سرور۷۶-44000تومان

💬فالوور ایرانی واقعی- سرور۱۰-58000تومان

آیدی کانال: @memmerkhan
آیدی: @Mhmmd2000

فروش ، پنل، خدمات اینستاگرام وتلگرام ولایکی و تیک تاک و شماره مجازی

قیمتا هر کدوم برای 1ka هست یعنی هر 1ka

بخش تلگرام

کانال تلگرام

🗨فیک کانال سرور ارزان قیمت-سرور۲۰-10000تومان

🗨ادد اجباری کانال سرور ارزان قیمت-سرور۲۲-13000تومان

🗨ممبر اجباری کانال عمومی تلگرام-سرور۳۴-13000تومان

🗨ممبر غیر فعال کانال تلگرام-سرور۱۰-15000تومان

🗨ممبر ادداجباری کانال تلگرام-سرور۱۰-16000تومان

🗨ممبر غیر فعال کانال تلگرام-سرور۱۰-17000تومان

🗨ممبر اد اجباری خالص ویو دار-سرور۱۰-20000تومان

🗨ممبر میکس خارجی کانال-سرور۱-22000تومان

🗨*ممبر پاپ آپ‌کانال تلگرام بهترین‌ممبر-سرور۱-100000 تومان*🗨

آیدی کانال: @memmerkhan
آیدی: @memmerkhan

فروش ، پنل، خدمات اینستاگرام وتلگرام ولایکی و تیک تاک و شماره مجازی

قیمتا هر کدوم برای 1ka هست یعنی هر 1ka

بخش تلگرام

گروه تلگرام

🗨ممبر فیک گروه خصوصی و عمومی تلگرام-سرور۳۴-8000تومان

🗨ممبر ارزان قیمت گروه-سرور۲۱-8000تومان

🗨ممبر واقعی گروه خصوصی تلگرام-سرور۳۴-9000تومان

🗨ممبر غیر فعال گروه تلگرام-سرور۱۰-13000تومان

🗨ممبر فعال گروه تلگرام-سرور۱۰-16000تومان

🗨ممبر گروه تلگرام کیفیت خوب-سرور۱۳- 18000تومان

🗨ممبر فعال گروه تلگرام-سرور۱۰-21000تومان

آیدی کانال: @memmerkhan
آیدی: @memmerkhan

گزارش مشکل آگهی