پی جو
پی جو
زمین 69متری،شهرک چمران،بلوار پردیس،بندرعباس

توضیحات آگهی

شهرک چمران نیروی دریایی،موقعیت خوب