پی جو
پی جو
سگ هاسکی دونژاده.سال نخورده.کاملن سالم.تمام واکسناشم زده شده

توضیحات آگهی

فورش فوری.بخار جاومکان و تغییر شغلی و رفتن به شهر دیگر.مشتری هستی 1 تومن باز راه داره پایین تر بدم

گزارش مشکل آگهی